ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Επωνυμία: PROJECT AGORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
Έδρα: Τ. Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά Αττικής
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 158158001000
Εταιρικό κεφάλαιο: 1.000 €
Διαχειριστής: Αλέξανδρος Καραγεώργης
Μοναδική Εταίρος: PROJECT AGORA LTD (Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 214, Λεμεσός, Κύπρος)

Η Εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση